LOGO

 • نظر به نوسان قابل ملاحظه بازار تجهیزات پزشکی (دندان پزشکی، پزشکی-بیمارستانی) و در برخی موارد نیاز به استعلام روزانه قیمت های این بازار، شرکت فن سلامت جهان ویرا، سایت حاضر را با قابلیت ارائه پیش فاکتور با تاخیر 24 ساعته از شرکت های تولیدکننده و واردکننده برای خریداران فراهم کرده است. 
   

  telegram
  MAIS INDIA MEDICAL DEVICES

  MAIS INDIA MEDICAL DEVICES

  تولیدکننده کتترها و کانولاهای داخل عروقی کوتاه مدت/ کتترها و کانولاهای داخل عروقی/ اینفیوژن و اینجکشن/

  این محصول نیاز به استعلام دارد.