LOGO

نظر به نوسان قابل ملاحظه بازار تجهیزات پزشکی (دندان پزشکی، پزشکی-بیمارستانی) و در برخی موارد نیاز به استعلام روزانه قیمت های این بازار، شرکت فن سلامت جهان ویرا، سایت حاضر را با قابلیت ارائه پیش فاکتور با تاخیر 24 ساعته از شرکت های تولیدکننده و واردکننده برای خریداران فراهم کرده است. 
 

telegram
فرم ثبت نام
تصویر پروفایل
تصویر مدرک مرتبط با حوزه فعالیت

در فروش برخی از مواد و تجهیزات فروشگاه، محدودیت وجود دارد و مشخص نمودن حوزه فعالیت الزامی می باشد.

captcha